Aigües Sabadell obté la certificació internacional ISO 22000

Aigües Sabadell obté la certificació internacional ISO 22000 d’innocuïtat alimentària i es situa com una de les referents en tot l’Estat

Aigües Sabadell s’ha certificat segons la norma internacional ISO 22000, d’innocuïtat alimentària per a la producció i distribució d’aigua per al consum humà, un sistema basat en els principis de l’anàlisi de riscos i metodologies de la indústria alimentària. D’aquesta manera, Aigües Sabadell és una de les poques companyies d’aigües que disposen d’aquesta certificació voluntària, situant-se com una de les referents de l’Estat en aquest camp.

L’abast de la norma va des de la captació, l’emmagatzematge, el transport i la potabilització de l’aigua fins a la distribució, el control de qualitat i el manteniment de les instal·lacions associades. En essència, el canvi de visió és degut al tractament de la gestió de l’aigua com un aliment.

Els principals beneficis de la nova certificació, a més de reforçar la garantia sanitària de l’aigua, són l’establiment de punts crítics de control (APPCC) en tota la cadena de subministrament, la seguretat de les infraestructures i una major transparència i enfortiment dels proveïdors, entre d’altres, tots ells en la línia de millora contínua que segueix Aigües Sabadell. Per a la certificació de la norma i el seu posterior seguiment s’ha constituït un comitè d’innocuïtat integrat per professionals de diverses àrees de la companyia.

Aigües Sabadell i nomes ISO

Aquesta nova certificació s’incorpora al sistema integrat de gestió d’Aigües Sabadell, que aposta per l’excel·lència, la innovació, el diàleg i el desenvolupament d’un negoci sostenible com a valors corporatius de referència i que segueixen les certificacions internacionals ISO 9001, de qualitat; ISO 14001, mediambiental; ISO 50001, d’eficiència energètica; i OHSAS 18001, de seguretat i salut. Amb la nova ISO 22000, el sistema integrat de gestió d’Aigües Sabadell està format per 5 certificacions internacionals, un nivell d’excel·lència que a Catalunya només comparteixen altres dues companyies d’aigua.

En aquest sentit, la política corporativa d’Aigües Sabadell s’organitza en tres eixos bàsics: planeta i gestió de l’aigua, persones i comunitat local. En tots tres eixos apliquen les normes internacionals que té adoptades la companyia d’aigües.

Les normes ISO de gestió estan elaborades per l’Organisme Internacional d’Estandardització i es componen d’estàndards i guies que permeten ordenar els criteris de gestió en els diferents àmbits d’una companyia. La importància que ha anat prenent la figura i opinió dels consumidors ha propiciat que aquestes normes, malgrat el caràcter voluntari, hagin guanyat un gran reconeixement i acceptació internacional.

Author: Sabadell Notícies

Deixa un comentari