Nova divisió territorial a Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell aprova una nova divisió territorial de la ciutat Es delimiten els barris i s’actualitzen els límits de districtes, sectors, barris i seccions censals […]