Altre contenidor cremat

Intervenció amb gos de raça perillosa A les 09:38 hores, al ctra. Barcelona, ens comuniquen que un gos que anava correctament lligat a l’apropar-se a un […]

Incendi darrera de MercaVallès

Incendi de matolls darrera de MarcaVallès A les 14:55 hores, darrera del Mercavallès de la mancomunitat Sabadell-Terrassa, s’origina un incendi a una finca dedicada a pàrquing […]