Incidències pluja

Accidents i danys per la pluja

Accident de trànsit al carrer Pardo Bazán A les 15:03 hores, al carrer Pardo Bazán amb el carrer Josep Comas, es produeix un accident de trànsit […]

Nova divisió territorial a Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell aprova una nova divisió territorial de la ciutat Es delimiten els barris i s’actualitzen els límits de districtes, sectors, barris i seccions censals […]